BANK INFORMACJI

Bank informacji: Udzielenie zezwolenia na funkcjonowanie masowego banku in­formacji jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli korzyści związane z jego działalnością przeważają nad towarzyszącym ryzykiem.Wymóg ten miałby oczywiście zastosowanie do banków informacji społeczeństwa „bez czeku i gotówki”, jak również do kredytu konsump­cyjnego i innych wielkich skarbnic informacji.Zastosowanie tak mglistego testu koncesyjne­go byłoby utrudnione, ale możliwe. W latach 1971—1972 byłem pełnomocnikiem procesowym podczas postępowania prowadzonego przez Wy­dział ds. Bezpieczeństwa i Koncesji prizy Komi­sji Energii Atomowej (AEC), usiłującej ustalić,czy powinno się udzielić zezwolenia na zbudo­wanie proponowanej elektrowni atomowej. By­ło to pierwsze postępowanie podjęte przez AEC w myśl ustawy o krajowej polityce ochrony środowiska z 1969 r. NEPA (National Environ- mental Policy Act).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!