BEZPOŚREDNI WPŁYW

Marketing ten wywiera najbardziej bezpo­średni wpływ na niezależne przedsiębiorstwa usług komputerowych, które oferują konkuren­cyjne usługi dla przemysłu. Te ostatnie nie ma­ją ani wpływu, ani potęgi płynącej z sukcesu odniesionego w innej dziedzinie życia gospodar­czego, ani też możliwości rozłożenia kosztów na dwa odrębne rynki zbytu: jeden wewnętrzny i podporządkowany, drugi zewnętrzny i otwar­ty. W ten sposób zatem tracą one klientów. To zjawisko osiągnęło już wystarczające rozmiary, aby wywołać protesty, skargi i spory sądowe, wszczęte przez niezależny przemysł usług kom­puterowych.Drugim i w końcu prawdopodobnie daleko bardziej brzemiennym w dalekosiężne skutki ekonomiczne efektem może być pozwolenie przedsiębiorstwu uprawiającemu marketing produkcji ubocznej na kontynuowanie „pełną parą” swojej działalności w odrębnej  branży handlu, uzależniając nawet czasem w końcu swego byłego klienta.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!