BŁĘDNA INFORMACJA

Ponadto, jeżeli błędna informacja zo­stała komukolwiek przekazana, kierownik sy­stemu, na żądanie zainteresowanej osoby, ma obowiązek skorygować i uaktualnić te rejestry w takim samym zakresie, jak swoją kartotekę. Kierownicy banku informacji są także zobowią­zani zapewnić kompletność prowadzonych reje­strów i uzupełniać niekompletne kartoteki. Każdy człowiek ma prawo żądać obejrzenia swych akt założonych w jakimkolwiek banku informacji, ale to uprawnienie jest ograniczone do jednego w ciągu roku uważnego przeczytania kartoteki. Kierownik banku informacji ma obo­wiązek dostarczyć mu akta bezpłatnie, chyba że jest w stanie przekonać Komisję Kontroli In­formacji o potrzebie żądania opłaty w pewnych wyjątkowych okolicznościach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!