CEL UŚWIĘCA ŚRODKI

Zbyt wielu ludzi różnego autoramentu, od stanu duchownego do najwyższych urzędów pu­blicznych uważa, iż „cel uświęca środki”. Obec­ny kryzys naftowy związany z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie dowodzi raz jeszcze, że ci, którzy kierują się motywami ideologiczny­mi, mogą stanowić większe niebezpieczeństwo niż ci, którzy gonią za korzyścią finansową. Problemy, wyłonione przez bank informacji (w żadnym razie nie można ich zawężać do sze­roko dyskutowanej inwazji w sferę życia oso­bistego), towarzyszyły nam znacznie wcześniej, niż pojawił się komputer. Jednakże komputer wzmaga niebezpieczeństwo do tego stopnia, iż stwarza zagadnienie innego rodzaju, nie mniej ważne. Pytanie, w jaki sposób umożliwić ko­rzystanie z ogromnych dobrodziejstw groma­dzenia informacji bez zagrożenia osobistej wol­ności i sfery życia prywatnego jednostki w erze komputera, stanowi jeden z naszych najbardziej drażliwych problemów społecznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!