CHARAKTERYSTYCZNE DLA ROZWOJU

Powolność, tak charakterystyczna dla rozwo­ju prawa powoduje, że zmiany i tworzenie no­wych przepisów nie nadążają za tempem „ery” komputerowej. Tak niedawno, bo zaledwie w drugi piątek kwietnia 1946 r. dr J. Presper Eckert i dr John W. Mauchly z Uniwersytetu Pennsylvania mieli podobno zakończyć lutowa­nie około 500 000 złącz, wiążących w jedną ca­łość ponad 18 000 próżniowych lamp elektrono­wych, dla zbudowania pierwszej w historii ele­ktronicznej maszyny cyfrowej ENIAC (elektro­niczny, numeryczny przyrząd całkujący i kalku­lator). Dziś znajdujemy się o trzy generacje komputerowe później na etapie integracji wiel- koskalowej, minąwszy generacje próżniowej lampy elektronowej, tranzystora i układu sca­lonego. Komputery są dziś o wiele mniejsze, a efekty ich pracy o kilka rzędów wielkości tań­sze. Chociaż komputer jest już do tego stopnia związany z naszym stylem życia, że nie mogli­byśmy bez niego egzystować, okres jego poważ­nego wykorzystania w celach handlowych liczy sobie zaledwie 15 lat.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!