DANE GENERALNE I INDYWIDUALNE

Wiele kartotek, takich ja­kie znajdują się np. w biurach spisu ludności, ma charakter mieszany, ponieważ gromadzą i przechowują nie tylko informacje indywidu­alne, lecz również przetwarzają i przekazują dane generalne.Ci, którzy proponują rozwiązania problemu banku informacji, koncentrują często uwagę na rejestrach indywidualnych i albo ignorują tę sprawę, albo proponują jedynie minimum ogra­niczeń w przedmiocie informacji generalnej. Raport Ministerstwa Zdrowia, Szkolnictwa i Opieki Społecznej (HEW ) z dnia 31 lipca 1973 r. przygotowany przez dwudziestocztero- osobowy Komitet Doradczy ds. Zautomatyzo­wanych Systemów Danych Personalnych — wyraźnie uznaje różnicę między tymi dwoma rodzajami danych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!