DAREMNE PRÓBY

W roku 1967, po daremnych próbach uzyska­nia pomocy Kontrolera Waluty (albo chociażby spotkania celem przedyskutowania z nim spra­wy), któremu przysługuje jurysdykcja nad ban­kami lokalnymi w zakresie marketingu „pro­dukcji ubocznej” usług komputerowych, ADAPSO wniosło pozew do sądu federalnego w Minneapolis. Usiłowało ono uzyskać wyrok deklaratywny stwierdzający, że publiczny mar­keting usług komputerowych przez banki kra­jowe był nielegalny i wnosiło o wydanie nakazu sądowego, zabraniającego kontynuowania takiej działalności. Było to wówczas i jest jeszcze nadal nową dziedziną prawa. Już w momencie wniesienia powództwa było wiadomo, że istnieją wszelkie­go rodzaju sposoby obrony prawnej, umożliwia­jące „grę na zwłokę”. Jednakże ADAPSO było również przekonane, że sporne zagadnienia są dostatecznie ważne, aby usprawiedliwić wdanie się w spór.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!