DLA WŁASNEGO WIZERUNKU

Na szczęście dla własnego wizerunku stworzonego przez sędziego ogromna liczba zmiennych war­tości uwzględnianych przy ferowaniu wyroku (np. charakter przestępstwa, wiek, uprzednia karalność, okoliczności łagodzące i obciążające, wykształcenie, szanse życiowe, itp.) jest niemal zupełnie nie uzasadniona, wyjąwszy obiektyw­ną intuicję osoby trzeciej. Nastawieni pragma­tycznie oskarżyciele i obrońcy nie mogą tego nawet powiedzieć wprost sędziemu. Prawnicy uczestniczący w procesach chełpią się swą zna­jomością wewnętrznego nastawienia każdego sędziego, umiejętnością wyboru odpowiedniego sędziego dla konkretnej sprawy oraz umiejęt­nościami przeprowadzania manewrów procedu­ralnych tak, aby właśnie na takiego trafić. Pro­kuratorzy nawet targują się z obrońcą o ży­czliwe nastawienie!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!