DOBRA WIDOCZNOŚĆ

Na szczęście panowała dobra widoczność i nie dokuczał zbyt dotkliwy chłód, szkody więc, cho­ciaż wielkie, nie były katastrofalne. Wydaje się, że władze administracyjne i przedsiębior­stwa energetyczne wyciągnęły wnioski z tej lekcji i dokonały korektur urządzeń, a życie popłynęło naprzód. Jednakże doświadczeń z tej lekcji nie wykorzystano na użytek jednej cho­ciażby innej dziedziny. Tworzony przez nas, w celu powiązania banków i innych firm w ca­łym kraju, mechanizm automatycznego regulo­wania płatności zespoli te jednostki ekonomicz­ne w ramach pewnego układu elektronicznego tak ściśle, jak żadne dotąd przedsiębiorstwa użyteczności publicznej , połączone kiedykol­wiek ogólnokrajową siecią elektryczną.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!