DOWÓD SŁUSZNOŚCI

Swarens wytoczył powództwo i dowiódł słuszności swej sprawy zarówno wobec sądu, jak i ławy przysięgłych. Przysądzono mu bo­wiem nie tylko wartość utraconego pojazdu, ale i 250% karnego odszkodowania, swego rodzaju sankcji cywilnej nałożonej na Forda w związ­ku z jego niewłaściwym postępowaniem. Naj­wyższy sąd stanu Kentucky zaaprobował wy­rok używając dramatycznego języka: Ford wyjaśnia, że cały ten incydent wydarzył się z powodu błędu komputera. Ludzie karmią danymi komputer i ludzie interpretują odpowiedź, którą kom­puter zwraca. W tym skomputeryzowanym wieku, pra­wo musi wymagać, aby ludzie używający kompute­rowych danych traktowali tych, z którymi załatwiają interesy jako bardziej ważnych niż otwór w perforo­wanej karcie. Wiara z nieomylność komputera jest mało przekonywającym usprawiedliwieniem, jeśli spo­sobność uniknięcia błędu jest tak oczywista i częsta, jak to tutaj przedstawiono.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!