DRASTYCZNA SPRAWA

Była to oczywiście niesłychanie drastyczna sprawa i sąd przyznał odszkodowanie powo­dom, zobowiązując na przyszłość pozwanego do doręczania adresatowi zawiadomień o przer­waniu dostaw osobiście, stworzenia możliwości składania odwołań i sensownej procedury roz­wiązywania sporów.Większość sporów jednak nie osiąga tego pu­łapu i frustracja trwa nadal. W istocie rzeczy ludzka frustracja na tle funkcjonowania syste­mu komputerowego jest zjawiskiem tak roz­powszechnionym, że wielu wystawców kart kredytowych podaje na swoich rachunkach osobę, z którą klient może porozmawiać, jeśli ma jakiś problem. Być może jest to wspaniały pomysł, lecz ilekroć usiłowałem skontaktować się z tą osobą, stwierdzałem, że nie istnieje ona w rzeczywistości, lecz że jest to jedynie auto­mat podłączony .do PBX . Jest to więc „byt nieosobowy”, który zamiast znieść frustrację, potęguje uczucie zawodu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!