DUŻE ZAINTERESOWANIE

Zaintereso­wanie było tak wielkie, że sesja, przewidziana na półtorej godziny, przeciągnęła się do późne­go wieczora, ponad dwukrotnie przekraczając zaplanowany czas i wznowiona została następ­nego dnia. Wszyscy uświadomili sobie szybko, jak ogromne są konsekwencje rewolucji w elek­tronice dla tej szczególnej dziedziny prawa, którą reprezentowali, dochodząc do wniosku, że poważne badania i studia są tu ze wszech miar uzasadnione. Być może, dla osób postronnych zagadnienia sztuki (a nawet kwestie patentowe, o których mówił sędzia Douglas) wydają się problemami błahymi, łatwymi do rozwiązania. Przegląda­nie treści książek przy pomocy komputera mo­głoby być uznane za wkroczenie w sferę praw autorskich, wymagające wprowadzenia opłaty licencyjnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!