FAKT DELIKATNEJ NATURY

Innymi słowy, dany fakt jest subiektywny bądź obiektywny lub posiada jeszcze inny charakter w zależności od tego, jak jest użyty. W świetle tych rozważań wyróżnia­nie pewnych kategorii faktów rzeczywiście nie­wiele pomaga w rozwiązaniu problemu banku informacji.Co więcej, same fakty są często delikatnej natury. W pewnym okresie byłem zastępcą Pro­kuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych odpowiedzialnym za obronę interesu Państwa w wypadku wszelkich roszczeń przeciwko Skar­bowi Państwa w moim okręgu dochodzonych na podstawie ustawy o federalnych roszcze­niach deliktowych . Dzień po dniu uczestniczy­łem w rozprawach z zakresu czynów niedozwo­lonych, przeważnie różnego rodzaju wypadków samochodowych dotyczących ciężarówek pocz­towych, pojazdów armii lądowej, marynarki itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!