INDYWIDUALNY KLIENT

Żaden indy­widualny klient nie zauważył i nie przejmował się utratą sumy mniejszej niż pens w związku z jakąkolwiek transakcją, lecz łączna kwota tych „końcówek” sięgała wielu tysięcy dolarów. Inna historia mówi o człowieku, który wydru­kował dużą ilość bankowych formularzy depo­zytowych in blanco, identycznych pod wzglę­dem formy z drukami bankowymi, lecz zaopa­trzonych w numer własnego konta, zakodowa­ny niewidzialnie za pomocą magnetycznego atramentu  w miejscu przeznaczonym na ban­kowy numer identyfikacyjny dla tego rodzaju formularzy. Pewnego dnia umieścił je we wszy­stkich oddziałach banku, aby zgromadzić depo­zyty na własnym rachunku, a następnie wy­cofał całą sumę i uciekł z gotówką w niezna­nym kierunku, zanim którykolwiek z deponen­tów dowiedział się o tej operacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!