INFORMACJA INDYWIDUALNA

Nie powinien istnieć żaden system reje­strowania informacji personalnych, którego istnienie stanowiłoby tajemnicę.Powinna istnieć jakaś procedura, która za­pewniałaby jednostce możliwość ustalenia treści danych na temat jego osoby, znajdujących się w rejestrze oraz ustalenia, jak są one wykorzy­stywane.Jeżeli informacja indywidualna została uzyskana w jednym określonym celu, nie może być wykorzystana w innych celach, bez zgody osoby zainteresowanej. Powinna istnieć proce­dura umożliwiająca jednostce zapobieganie nad­użyciom w tym zakresie.Powinna istnieć procedura zapewniająca jednostce skorygowanie lub zmianę informacji na jej temat. Każda organizacja tworząca, prowadząca, używająca lub rozpowszechniająca rejestry możliwych do zidentyfikowania danych perso­nalnych (osobowych) winna zapewnić rzetelność danych przeznaczonych na własny użytek oraz musi przedsięwziąć środki ostrożności w celu zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu in­formacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!