INFORMACJE DOBROWOLNE I POTAJEMNE

Nie oznacza to, bym sugerował, że analiza sta­tystyczna jest z reguły niebezpieczna, albo że gromadzenie danych generalnych winno być za­kazane. Jestem od tego daleki. Jednakże skon­centrowanie środków kontroli jedynie na banku informacji indywidualnych z konieczności po­mija istotną część problemu prawa do intym­ności życia prywatnego (privacy).Istnieje trzeci sposób podejścia do zagadnie­nia banku informacji. Zakłada on ograniczenie gromadzenia i używania informacji uzyskanych potajemnie, zezwalając równocześnie na łagod­niejszą kontrolę informacji dostarczonych przez jednostkę dobrowolnie. I znowu wartość takiego rozróżnienia jest ograniczona.Informacje muszą być uzyskiwane potajem­nie w takich przypadkach, jak dochodzenia w sprawach przestępstw, wydawanie pewnych ty­pów czeków indywidualnych i kredytowych itp., kiedy w grę wchodzi ustalenie uczciwości danej osoby, albo w takich sytuacjach, jak ob­serwacja umysłowo chorych pacjentów lub dzieci w trakcie zabawy, kiedy sama świado­mość obserwacji zniekształca zbierane infor­macje.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!