INFORMACJE MIESZCZĄCE SIĘ W RAMACH

Informacje, które mieszczą się w ramach tra­dycyjnego przywileju lekarskiego, religijnego adwokackiego oraz przywileju informatora policyjnego — mogłyby być klasyfikowane na nieco niższym poziomie, tworząc w ten sposób pewną hierarchię uprzywilejowania, na której szczycie umieszczone byłyby tak drażliwe in­formacje, jak skorzystanie z prawa odmowy ze­znań albo notatka o areszcie, a następnie, ko­lejno, dane uzyskane potajemnie albo wbrew życzeniu jednostki, skończywszy na tych, które zostały dostarczone dobrowolnie oraz na infor­macjach zwyczajowo zupełnie jawnych i ,,niedrażliwych”.W pełni uzasadnione byłyby także rozważania na temat wykorzystania danych. Można by do­puścić gromadzenie i analizowanie informacji o  tym, co jakiś człowiek zwykł jeść przez ty­dzień każdego wieczoru na kolację w domu, w celu dokonania próby określenia źródła zapa­lenia wątroby, zatrucia jadem kiełbasianym albo trychinozy, ale nie po to, by na podstawie jadło­spisu identyfikować jego narodowość.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!