INFORMACJE OBIEKTYWNE I SUBIEKTYWNE

Na niedawnym seminarium uniwersyteckim dyskutowaliśmy ponownie problem banku in­formacji oraz różnicy między kategoriami da­nych, które powinny być przechowywane. Dwaj profesorowie, reprezentujący zasadniczo od­mienne dyscypliny, zgadzali się, że nie powinno się dokonywać rozróżnienia na podstawie jak­kolwiek pojmowanej cechy „swobodnego wybo­ru”, odnoszącej się do badanych informacji. Do­wodzili oni natomiast, że dużo większą wagę winno się przywiązywać do zagadnienia prze­chowywania faktów subiektywnych aniżeli obiektywnych. Utrzymywali oni, że jeśli nie wolno byłoby gromadzić w banku informacji faktów subiek­tywnych, problem prawa do zachowania w ta­jemnicy sfery życia prywatnego byłby rozwią­zany.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!