INFORMACJE ŚCISŁE I NIEDOKŁADNE

Chociaż ustawa ta zawiera pew­ne ograniczenia dotyczące gromadzenia i wy­korzystywania informacji kredytowych, jej główna zaleta polega na przyznaniu każdemu prawa do zapoznania się z treścią informacji na jego temat, znajdujących się w kartotece kre­dytowej oraz prawa dokonania sprostowania, lub co najmniej domagania się od instytucji udzielającej pożyczki dołączenia drugiej wersji spornej sprawy w przyszłych relacjach. Do­kładność stanowi także główny punkt większo­ści innych propozycji ustawowych i admini­stracyjnych. Nawet ochrona tak tradycyjnie po­ufnych informacji, jak dane medyczne, zajęła dalsze miejsce.Absolutna ścisłość i kompletność informacji (co jest niemożliwe do osiągnięcia w każdym wypadku) są oczywiście istotnymi sprawami. Nie stanowią one jednak centralnego problemu skomputeryzowanego banku informacji. Nie są to także sprawy nowe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!