IRONICZNY FAKT

Zakrawa na ironię fakt, że owo naganne zachowanie administracji wypły­wało z żądzy zdobycia faktów, które — jakkol­wiek by je oceniać — miały stosunkowo małe znaczenie zważywszy, że dotyczyły zbierania informacji związanych z nadchodzącymi wybo­rami uważanymi przez większość za niemal pewną wygraną prezydenta Nixona.Mimo to, były Prokurator Generalny John N. Mitchell nadal usprawiedliwiał swoje postę­powanie koniecznością zdobycia faktów.Zeznawał: „Nadal wierzę, iż najważniejszą sprawą dla tego kraju był ponowny wybór Ri­charda Nixona. A ja nie byłem w stanie tole­rować czegokolwiek, co mogłoby stanąć na dro­dze do reelekcji”. Kiedy go zapytano „Bez­względnie wszystko?” — podobno miał odpo­wiedzieć, że gdyby miało dojść do popełnienia „zdrady lub innych poważnych przestępstw lub zbrodni”, wymienionych w Konstytucji jako przesłanki oskarżenia (impeachment) prezyden­ta, wówczas uświadomiłby on sobie, że nadszedł „moment bardzo wyraźnego rozbratu” z posta­wą wierności wobec kandydatury jego przyja­ciela i byłego partnera w firmie adwokackiej prezydenta Nixona.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!