JAWNOŚĆ REJESTRÓW

System ten umożliwia zastosowanie prawa „jawności reje­strów” na wypadek, gdyby nie doszło do tego na jakiejś innej drodze, i dodaje aktywny ele­ment do zasady biernie dotąd pojmowanej jaw­ności.Dr Kallner jest absolutnie świadomy niebez­pieczeństw związanych z szeroką dyskrecjonal­ną władzą administracyjną  i ma nadzieję opra­cować tyle szczegółowych zasad postępowania, ile tylko będzie możliwe podczas pierwszego ro­ku, poświęconego studiom i organizacji Komisji, zanim rozpocznie ona w pełni funkcjonować. Później planuje on maksymalne zawężenie za­kresu „swobodnego uznania” poprzez wypraco­wywanie norm prawnych, w miarę jak Komisja będzie rozwijała swą działalność, stosując me­todę „od przypadku do przypadku”, by ostatecz­nie stworzyć kodeks zasad proceduralnych bez zmiany modelu, w ramach którego nasz ame­rykański system sądowniczy rozwija normy po­stępowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!