KLIENCI BANKÓW

Sąd orzekł, że klienci banku zasadnie liczą na utrzymywanie w tajemnicy szczegółów dotyczą­cych ich spraw finansowych oraz, że społeczeń­stwo jest przygotowane na to, aby uznawać ta­kie nadzieje za uzasadnione. Stwierdził ponad­to, że decydującą zasadą postępowania sędziego powinno być ustalenie, czy. istnieje jakikolwiek racjonalny związek między celem, który prag­nie się osiągnąć np. między możliwą pomocą rządowi w dziedzinie kontroli obywateli z jed­nej strony, a apodyktycznymi, nie uwzględnia­jącymi wyjątków i nie dającymi dostatecznych gwarancji przepisami wprowadzającymi obo­wiązek dostarczania informacji, do których żą­dania upoważniony jest ustawą minister. Na­stępnie sąd zastosował ową zasadę do faktów zebranych w toku procesu i wyciągnął wniosek, że w świetle szczególnych okoliczności przed­stawionych w sprawie prób kontrolowania przez rząd transakcji finansowych klienteli z banka­mi, należy ustąpić przed prawem jednostki do zachowania w tajemnicy tej sfery stosun­ków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!