KLUCZOWE ZAGADNIENIE

Nic więc dziwnego, że mając do czynienia z tak cennym majątkiem, znajdujące się w tarapa­tach finansowych władze stanowe i lokalne za­czynają poświęcać uwagę jego opodatkowaniu.Jednym z kluczowych aktualnych zagadnień prawnych jest możliwość zastosowania obowią­zującego w Kalifornii podatku od własności na tzw. „rzeczach fizycznych” do oprogramowania (software). Powstałe na tym tle spory koncen­trują się naturalnie wokół zagadnienia, czy software stanowi rzecz fizyczną czy dobro nie­materialne; jeśli jest to rzecz fizyczna, to w celu opodatkowania należy określić situs albo miejsce jego położenia w chwili dokonania wy­miaru (zwykle jest to ściśle oznaczony dzień i godzina), ustalić, kto jest właścicielem progra­mu, aby zidentyfikować podatnika, i znać war­tość programu, aby ustalić wysokość podatku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!