KOLEJNE DOWODY

Jak John Montana powiedział w momencie przy­jazdu „przykro mi, że spóźniłem się” (przeczy­ło to jego oświadczeniu, że nie miał żadnego zamiaru przybycia na to spotkanie), aż do za­pisków handlowych w hurtowniach, wykazują­cych wielkie ilości zakupów dokonanych z oka­zji zebrania, które rzekomo miało być sponta­niczne i niezaplanowane oraz rejestrów hotelo­wych dowodzących, że ci, którzy twierdzili, iż zgubili się, w rzeczywistości mieszkali poprzed­niej nocy wraz z innymi i razem z nimi wyjeż­dżali w dalszą drogę. Widoczny był też pewien zgodny schemat fałszowania rzeczywistości (np. „odwiedzałem chorego przyjaciela”), który do­wodził, że działano w porozumieniu.Po drugie, mieliśmy dowody kolejnych spot­kań grup oskarżonych w hotelach i motelach po 14 listopada oraz tuż przed posiedzeniem wielkiej ławy przysięgłych i innymi fazami po­stępowania karnego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!