KOMPETENCJE KOMISJI

Na zakończenie 120-dniowego terminu lub ja­kiegoś dodatkowego okresu uzgodnionego przez personel i wnioskodawcę, Komisja oceniałaby ostatecznie zastrzeżenia zgłoszone przez perso­nel do zmienionej wersji podania, jak również wszelkie inne zarzuty stawiane przez osoby trzecie. Komisja byłaby zobowiązana opubliko­wać w ciągu 60 dni oficjalne pisemne ustalenia, wnioski i zalecenia chyba, że doszłaby do wnio­sku, iż wymagają wyjaśnienia kwestie natury faktycznej. W takim razie Komisja prowadziła­by publiczne przesłuchania, w ramach których badane byłyby dogłębnie zagadnienia będące przedmiotem sporu.Do kompetencji Komisji należałoby prowa­dzenie dochodzeń związanych z nadzorem ope­racji koncesjonowanych banków informacji i za­gwarantowaniem, aby ich działalność była za­wsze zgodna z prawem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!