KOMPUTEROWE PRZESTĘPSTWA

Mimo że wniosek ten wydaje się oczywisty, nie stanowi on jak dotąd nawet zalecanej urzę­dowo normy technicznej (ponieważ nie ma tu żadnych norm!), nie mówiąc już o jakiejkol­wiek ustawie lub zarządzeniu na ten temat.Kontrola lawinowych skutków awarii sieci komputerowej musi uwzględniać możliwość za­pobiegania rozmyślnemu spowodowaniu defek­tu, jak również niedbalstwu lub nieuchronne­mu błędowi, albowiem przestępstwa popełniane przy użyciu komputera to kwestia niedalekiej przyszłości. Chociaż na pozór nie jest to typo­wy czyn przestępczy dokonany przy wykorzy­staniu komputera, nie ulega wątpliwości, że po­pełnione ostatnio tzw. „piramidalne oszustwo” związane z funduszami lokowanymi w Eąuity Funding nie miałoby miejsca bez wciągnięcia do sprawy komputera .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!