KOMPUTEROWE SYSTEMY KONTROLNE

Ci, którzy zainstalowali komputerowe syste­my kontrolne w swoich przedsiębiorstwach, wiedzą na czym polega element nieelastyczności, wprowadzony w ten sposób w ich działal­ność. Zmiana jest możliwa, lecz gdy system zo­stał wdrożony, podłączenie nowych lub odmien­nych systemów interfacjalnych (układów złączy zewnętrznych w poszczególnych blokach modu­larnych, umożliwiających tworzenie rozbudowa­nych konfiguracji eksploatacyjnych) podejmo­wane będzie tylko w ostateczności. Z tego właś­nie powodu POS wprowadza do systemu eko­nomicznego formę sztywnego podporządkowa­nia strukturalnego, która pozostaje w sprzecz­ności z elastycznością wymaganą dla skutecznej wolnej konkurencji.Bardziej subtelnym przykładem zmian w za­kresie warunków konkurencji, które komputer wprowadza skrycie do naszej struktury ekono­micznej, jest zjawisko określone przez przemysł usług komputerowych mianem „marketingu produkcji ubocznej” (incremental marketing).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!