KONSTYTUCJE I USTAWY

Tam, gdzie konstytucje ,i ustawy nie znaj­dują bezpośredniego zastosowania, wynajduje się precedens w common law, na które składa się ogrom doświadczenia zawarty w preceden­sach, sięgających wstecz do naszego angielskie­go dziedzictwa. Dlatego też wielka ilość zasad prawnych odnajdywana jest w sprawach roz­strzygniętych przez sądy, interpretujących i do­konujących wykładni konstytucji oraz ustaw w konkretnych sytuacjach, lub wyrażających autorytatywnie treść common law.Jeśli prawnik staje przed problemem, na któ­ry nie zna odpowiedzi, musi ustalić, czy znaj­duje tu zastosowanie jakiś przepis konstytu­cyjny lub ustawowy. Musi on także stwierdzić zazwyczaj, czy istnieją w tej dziedzinie prece­densy interpretujące odpowiedni przepis tak, by mogły być pomocne przy rozwiązywaniu problemu w stanie, gdzie sprawa wynikła, lub w innym miejscu, w drodze analogii.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!