KONTROLA POSTĘPOWANIA

Człowiek nie jest w stanie kontrolować swego postępowania i ograniczać działania nie tyle z obawy, że mogą być fałszywie przedsta­wione, lecz dlatego, że mogą zostać zarejestro­wane, a później „wyplute” na zewnątrz w ze­stawieniu z masą innych faktów na jego temat, które ujawnią wnętrze jego duszy. Na początku lutego 1973 r. w Krajowym Biu­rze Normalizacji w Gaithersburg (Maryland), odbyło się zebranie poświęcone zagadnieniu prawa do życia prywatnego (privacy). Obec­nych było około dwudziestu osób. Wszyscy byli wybitnymi, poważnymi specjalistami w repre­zentowanych przez siebie dziedzinach i wszy­scy byli głęboko zainteresowani potrzebą pod­jęcia odpowiednio szybkiej akcji zaradczej. Znajdujący się w kącie magnetofon rejestro­wał dyskusję cicho i dyskretnie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!