KRYTYKA PROPOZYCJI

Do tej pory jednak społeczeństwo i ogromna większość tych, którzy powini być zaintereso­wani, nie byli w dostatecznym stopniu zaalar­mowani tym zagadnieniem. A przecież społe­czeństwo musi zadecydować, z jakich obszarów wolności godzi się zrezygnować w zamian za dobrodziejstwa banku informacji.Dopóki społeczeństwo nie jest wciągnięte do dyskusji i nie zostało wystarczająco zaangażo­wane, ażeby udzielić aprobaty nowym, pełnym rozmachu i zupełnie odmiennym niż dotychcza­sowe koncepcjom rozwiązania zagadnienia        ci, którzy zajmują się problemem banku infor­macji, będą zmuszeni nadal borykać się z nim wewnątrz ciasnych ram dozwolonych przez obowiązujące ustawodawstwo i precedens. Te zaś koncentrują się wokół takich pojęć, jak znie­sławienie drukiem, zniesławienie słowem, nie­uczciwa konkurencja, prawa własnościowe, pra­w o do ochrony sfery życia prywatnego, określo­ne przywilejem zawartym w Piątej Poprawce do Konstytucji, rewizja i konfiskata oraz wokół innych zakazów naruszania praw jednostki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!