LUDZKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Postulat, aby w tych sytuacjach można było liczyć na ludzką odpowiedzialność redukował­by także z pewnością skutki błędu komputera, zupełnie niezależnie od konsekwencji polegają­cej na łagodzeniu frustracji. Systemy informa­tyczne są niewątpliwie daleko mniej narażone na błąd niż człowiek, a ich pomyłki są niemal zawsze rezultatem błędu programisty lub ob­sługi. Prawdopodobnie 75% lub więcej pomy­łek komputerowych jest następstwem wady w projektowaniu albo analizie systemu, względ­nie programu, zaś 24% stanowi rezultat błędu w przygotowaniu kart perforowanych lub w obsłudze komputera. Mniej niż mały ułamek procenta przypada na błąd elektroniczny (elec- tronic error). W związku z tym bezsensowne wydaje się operowanie systemem wartym wie­le milionów dolarów przy pomocy nieprzeszko- lonego i niskopłatnego pracownika biurowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!