MARKETING PRODUKCJI

POS i marketing produkcji ubo­cznej są dwoma przykładami zmian, wprowa­dzanymi przez komputer do naszej konku­rencyjnej struktury, zmian, które pozostają w bezpośrednim konflikcie z filozofią anty­trustową. Chociaż nie doszło jeszcze do żadnego sporu ilustrującego to zagadnienie, nie można wyklu­czyć, że Sąd Najwyższy zadecyduje w końcu, iż stosunek między klientem POS a sprzedawcą POS, powodujący ścisłe powiązanie klienta (np. detalisty) z produktem sprzedawcy (np. hurtow­nika), jest po prostu w równej mierze nielegal­ny, jak inne koncesje wyłączne albo porozumie­nia licencyjne, które sąd uznał już uprzednio za nielegalne. Na przykład w sprawie rowero­wej Schwinna, sąd potępił pewne porozumie­nia marketingowe między przedsiębiorstwem Schwinn i dystrybutorami jego produktów w przypadkach, gdy udzielający koncesji utracił tytuł prawny do swych rowerów .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!