MATERIALNE BOGACTWO

Równo­cześnie jednak, być może, produkujemy to ma­terialne bogactwo po to, aby zlikwidować róż­nice poglądów i postaw, które są niezbędne do rozwoju.Sprawowanie kontroli nad „społeczeństwem bez czeku i gotówki” nie jest równoznaczne z administracyjną kontrolą rządową. Wielki, działający w skali kraju wystawca kart kredy­towych stanowi jedną z form komputerowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.Komputerowa deklaracja praw nie będzie przeładowana, jeśli dodamy Czwartą zasadę prawną obowiązującą przedsiębiorstwa użytecz­ności publicznej w dziedzinie usług informa­tycznych: Nie wolno nikomu odmówić bez uzasad­nionych przyczyn karty kredytowej ofe­rowanej przez komputerowe przedsiębior­stwo użyteczności publicznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!