MOŻLIWE ZESTAWIENIE

LEXIS pozwala na pewne typy badań, któ­rych prowadzenie za pomocą obecnych metod jest zwykle niepraktyczne. Niemal za naciśnię­ciem guzika można zebrać wszystkie preceden­sy dotyczące określonej choroby lub szkody, mimo że w przeszłości nie istniała żadna tego rodzaju klasyfikacja. Możliwe jest zestawienie wszystkich wyroków jednego sędziego w okreś­lonej kategorii sporów w celu ukazania jego nastawienia; postawa sędziego może stanowić klucz do wygrania sprawy. Podobnie otrzymać można wszystkie precedensy, w których adwo­kat przeciwnika występował jako pełnomocnik procesowy, wprowadzając po prostu nazwisko tego prawnika do stacji końcowej. („Stacja koń­cowa” składa się z klawiatury, ekranu telewi­zyjnego, drukarki i związanego z tym wyposa­żenia, które znajduje się w większej lub mniej­szej odległości od samego komputera).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!