MYŚLENIE KOMPUTERA

Czy komputer może myśleć? Jeden z najbar­dziej zdolnych i wybitnych znawców informa­tyki w Ameryce, Paul Armer, odpowiada spo­strzegawczo i z ironią: Nie, ponieważ uporczywie definiujemy ciągle na no­wo „myślenie” jako proces znajdujący się o krok dalej niż to, co według naszych ustaleń stanowi aktualną miarę zdolności komputera.Komputery grają w szachy i poprawiają swoją grę ucząc się na błędach. W istocie, odmiennie niż ludzie, zaprogramowany komputer uczy się tak dobrze, że nie popełni dwa razy tej samej pomyłki. Czy można by rozróżnić na podstawie nieartykułowanej, choć pra­widłowej odpowiedzi, kim jest rozmówca na drugim końcu linii telefonicznej — komputerem czy człowie­kiem? (Po opublikowaniu artykułu na ten temat w 1950 r. przez angielskiego matematyka, A. M. Turinga, informatycy nazywają to „testem Turinga”.)

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!