NA PODSTAWIE INFORMACJI

Ad­wokaci, którzy „mają nosa”, potrafią wyczuć, jak głosować będą przysięgli obdarzeni określo­nymi cechami i wykorzystują to, aby wybrać takich przysięgłych, którzy ustosunkowują się przychylnie do oskarżonego. Artykuł „New York Times” donosi np., że rozwiedzione kobie­ty często spotykają się z odmową sprzedaży po­lisy na ubezpieczenie od wypadku samochodo­wego nie dlatego, by ich stan cywilny kojarzył się z wyższym wskaźnikiem wypadków, lecz po­nieważ prawnicy przedsiębiorstw ubezpiecze­niowych są przeświadczeni, że ławy przysięg­łych będą głosowały przeciwko rozwiedzionym w procesach na tle wypadków drogowych.Na podstawie przede wszystkim  informacji o   przeszłości człowieka przedstawiciele nauk społecznych osiągnęli tak wysoki stopień precy­zji w dziedzinie prognozowania przyszłych wzorców zachowania przestępczego wśród dzie­ci oraz powtórnych przestępstw wśród zwolnio­nych więźniów, że powoduje to zachwianie wia­ry w wolną wolę jednostki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!