NA PROJEKT BADAWCZY

Przypo­minam sobie, jak w końcu 1972 r., podczas wystąpienia w Japońskim Instytucie Między­narodowego Prawa Handlowego w Tokio, do­konywałem ogólnej charakterystyki potencjału przestępczości. Obecni na posiedzeniu nie spot­kali się jeszcze z tym problemem albo nie po­święcali mu większej wagi. W chwili jednak,  gdy uświadomili sobie istnienie tego rodzaju możliwości, natychmiast uznali, że należałoby podjąć kroki w celu wprowadzenia odpowied­nich środków kontroli. IBM przeznaczyło 40 milionów dolarów na długoterminowy projekt badawczy nad mecha­nicznymi i logicznymi środkami bezpieczeń­stwa, którego celem będzie próba opracowa­nia nowych i obszernych zaleceń w tej dzie­dzinie

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!