NADZWYCZAJNE POWODY

W braku „nadzwyczajnych powodów” nikt inny poza właściwą agendą rządową nie może prowadzić archiwów, które zawierają sprawy polityczne, akta psychiatryczne itp. Ustawa stwierdza również: „Pozwolenie organizowania i przechowywania akt personalnych, zawierają­cych dane na temat czyjejś choroby lub stanu zdrowia oraz informacje, że ktokolwiek otrzy­mywał pomoc społeczną, był leczony z powodu alkoholizmu itp. […] nie może być udzielone ni­komu prócz władzy, która w myśl prawa lub ustawy odpowiedzialna jest za prowadzenie kartoteki (chyba że istnieją specjalne po­wody) . Ustawa zabrania także prowadzenia bez uzasadnionej przyczyny jakiegokolwiek re­jestru na temat przekonań religijnych i polity­cznych, lecz pozwala organizacjom religijnym i politycznym prowadzić rejestry swoich członkow.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!