NADZWYCZAJNE PRZYPADKI

W nadzwyczajnych przypadkach miałaby ona dodatkowo ograniczone prawo opóźnienia wy­dania koncesji na okres 180 dni po przekazaniu oficjalnej, pisemnej decyzji do Kongresu. W cią­gu tego terminu Kongres mógłby rozważyć jej zalecenia w sprawie wszczęcia inicjatywy usta­wodawczej.Na tego rodzaju przedsięwzięcie nie jest wca­le za wcześnie. Szwecja już posiada Komisję Kontroli Informacji. Niektóre zachodnioniemieekie rządy lokalne także zmierzają w tym kierunku, dając do zrozumienia, że Republika Federalna Niemiec może być następnym pań­stwem, które uczyni to samo. Szwedzka Komisja powstała 1 lipca 1973 r. i zaczęła wykonywać w pełni swe obowiązki 1 lipca 1974 r. Po to, aby jej decyzje wydawane były w imieniu możliwie najszerszych kręgów opinii publicznej, Szwedzka Komisja złożona jest z dziesięciu członków powołanych spośród przedstawicieli świata pracy, parlamentu, pra­wników, instytucji rządowych, przemysłu infor­matycznego i innych kół przemysłowo-handlo­wych. Ma również ostatecznie zatrudniać około 20—25 pracowników, wliczając w to eksper- tów-informatyków, prawników i absolwentów uczelni ekonomicznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!