NAJWYŻSZE SĄDY

Najwyższe sądy stanów Massachusetts i Flo­rydy wyraziły ostatnio odmienne zapatrywania na temat ważności ustaw stanowych, które wy­magają, aby gazety publikowały odpowiedzi kandydatów na stanowiska polityczne, krytyko­wanych w artykułach redakcyjnych lub w ogło­szeniach prasowych zamieszczanych w danym czasopiśmie, a Sąd Najwyższy Stanów Zjedno­czonych bada właśnie ten problem. Może by6 również i tak, że obecna surowa zasada nieod­płatnego udostępnienia „równego czasu” trans­misji, ulegnie modyfikacji lub nawet będzie zniesiona Mimo to Doktryna Sprawiedliwości będzie nadal wymagała tego, aby publicznie dy­skutowane były sprzeczne poglądy na temat spraw o dużym znaczeniu społecznym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!