NARUSZENIE USTAWY

Każdy, kto narusza ustawę, podlega karze grzywny lub utraty wolności na okres jednego roku, a osoby fizyczne mają prawo postawienia prowadzących bank informacji przed sądem, je­żeli uważają, że zostały naruszone ich prawa. Ponadto, ustawa zmierza do dalszego zagwaran­towania bezpieczeństwa banków informacji, kwalifikując jako przestępstwo bezprawny do­stęp, zmianę lub wpis do rejestru danych („na­ruszenie informacji”): Każdy, kto bez upoważnienia powoduje dostęp do rejestru automatycznie prze­twarzanych danych lub bezpodstawnie zmienia albo usuwa taką informację — bądź wprowadza ją do rejestru — będzie skazany za naruszenie informacji na grzywnę albo, jeżeli przestępstwo nie jest karalne w świetle kodeksu karnego, na pozbawienie wolności na okres nie dłuższy niż dwa lata.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!