NASZE WYOBRAŻENIE

Komputer zagraża naszemu wyobrażeniu o     sobie samych, poprzeg gruntowny i obiektyw­ny obraz naszej motywacji i postępowania. Ilu­struje to przygotowywane obecnie studium na temat różnic występujących między wyrokami ferowanymi w sprawach karnych. Różnice w wymierzaniu kar oskarżonym, skazanym za po­dobne przestępstwa przez różnych sędziów, na­wet w tym samym sądzie, urastają niemal do narodowego skandalu. Jednak każdy sędzia może zajmować pozycję wyroczni, traktując po prostu innych sędziów jako „twardych” lub „łagodnych” dla przestępców („Kochany — puść go wolno Bruce”) albo wyraźnie złych. Każdy jednak doświadczony prawnik-specja- lista w sprawach karnych, zarówno obrońca, jak i oskarżyciel, zna różnice w wymierza­niu kar przez tego samego sędziego, które nie są oparte na jakimś uzasadnionym kryte­rium wyróżniającym ani na kryteriach (uza­sadnionych albo nie), do których stosowania wydający wyrok gotów jest się przyznać.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!