NAUKOWE FAKTY I ZASADY

Nie jest to jednak absolutnie pewna rzeczy­wistość, na której świat miałby polegać. Nawet naukowe fakty i zasady nie są nie­zmienne. Jeszcze nie tak dawno elektron, pro­ton i neutron były podstawowymi i teoretycznie najmniejszymi istniejącymi elementami struk­turalnymi wszelkiej materii. Nie dostrzegano możliwości istnienia więcej niż 92 pierwiast­ków, a zasada zachowania substancji (nie ener­gii) była uznawanym prawem fizyki. Ale „prawdy” te nie przetrwały. To nie tylko spra­wa semantyki, gdy dochodzi się do wniosku, że nie ma takiej rzeczy jak fakt, o którym śmier­telni mogliby powiedzieć, że „znają go” z abso ­lutną pewnością. W grę wchodzi tylko przeka­zanie obserwacji, która może być prawdą abso­lutną lub nie (jeśli w ogóle istnieje coś takiego), zaś obiektywny lub subiektywny charakter za­komunikowanej obserwacji zależy od tego, jak jest ona używana i może zmienić swój charak­ter w zależności od sposobu wykorzystania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!