NEGATYWNA DECYZJA

Jakakol­wiek negatywna decyzja, włączając w to takie zdarzenia, jak odmowa wynajęcia mieszkania lub udzielenia jakiegoś zezwolenia, zobowiązy­wałaby do ujawnienia informacji (disclosure reąuirements). Komisja Służby Państwowej i inne agen­cje rządowe spełniające funkcje informacyjne w zakresie zatrudnienia kadr powinny być obję­te definicją „instytucji gromadzącej informacje na temat konsumentów”.Feldman stwierdził również: „Stało się dla nas oczywiste, iż dopóki ustawa o rzetelnej in­formacji kredytowej (FCRA) nie zostanie wzmocniona w takich punktach, jak: zakres re­gulacji, jasność pojęć i odpowiedzialność, dopó­ty wprowadzanie jej w życie będzie trudne niezadowalające, a cele ustawy pozostaną w większości niespełnione”. Feldman sugerował między innymi, aby Kongres zaostrzył artykuły ustawy poświęcone odpowiedzialności cywilnej. Utrzymywał on, że obecnie przepisy te „nie wy­dają się być na tyle skuteczne, aby przeciw­działały naruszeniu prawa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!