NIEKTÓRE TESTY

Naukowcy na Uniwersytecie Stanford w Ka­lifornii zaprogramowali komputer, aby symu­lował paranoję. Na pytania, zadawane za po­średnictwem stacji końcowej, komputer dostar­cza pisemnych odpowiedzi, których nawet psy­chiatrzy nie potrafią odróżnić od wypowiedzi osoby cierpiącej na tę chorobę. Część ekspery­mentu polegała na tym, że zwrócono się do ośmiu psychiatrów z prośbą o zadawanie py­tań.  Poproszono również lekarzy, aby zbadali rze­czywistych pacjentów za pośrednictwem kla­wiatury komputera. Następnie teksty wszyst­kich rozmów z pacjentami i komputerem zo­stały rozesłane psychiatrom w całym kraju, aby rozstrzygnęli, czy poszczególne rozmowy były prowadzone z pacjentami czy z komputerem. Tylko 51% odpowiedzi było prawidłowych. Po­dobnie, dwaj psychiatrzy stwierdzili, że nie by­ło istotnych różnic między odpowiedziami udzielonymi przez badanych na pytania posta­wione przez terapeutów-ludzi i terapeutę-kom- puter.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!