NIEOGRANICZONA LICZBA SPOSOBÓW

Istnieje także nieograniczona licz­ba sposobów nagradzania wkładu autora. Sztu­ce, muzyce, poezji i literaturze tworzonej przy udziale komputera można by zapewnić taką sa­mą ochronę, jak każdej innej formie twórczoś­ci artystycznej. Jeśli tak, to dziwne, dlaczego nawet w tej, względnie prostej sprawie nikt nie pokusił się o to, by jasno określić prawa auto­rów, a przez to udzielić zachęty dawnym i no­wym formom sztuki. Nawet tutaj nie docenia się wpływu komputera na nasze życie. Nawet tu brakuje zrozumienia, które mogłoby nas skłonić do przeanalizowania problemu oraz do prób planowania i kontroli wydarzeń w tym stopniu, abyśmy mogli przyjąć świadomie od­powiedzialność za naszą przyszłość.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!