NIEZALEŻNE ZESPOŁY

Te nieza­leżnie od siebie działające zespoły zebrały ol­brzymią ilość takich dokumentów jak: rejestra­cje hotelowe, rezerwacje podróży lotniczych, dowody wynajęcia samochodów, rachunki za opłaty telefoniczne, unieważnione czeki banko­we, formularze depozytowe, rachunki zakupów jedzenia, napojów itp. Wszystkie zebrane do­wody ujawniały planowanie akcji, obrane mar­szruty, wstępne narady mniejszych grup ucze­stników w Syracuse, Wilkes-Barre i w innych miejscowościach, a więc niemal wszystko, co mogłoby posłużyć do ujawnienia tego, co się stało, i tego, co się nie wydarzyło. Rozpoczęto także oficjalnie i nieoficjalnie przesłuchiwać uczestników zjazdu, a wynikłe stąd oświadcze­nia, zeznania pod przysięgą i akta dochodzenia obejmowały tysiące stron.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!