NORMY DLA TRANSAKCJI

Krajowe Biuro Normalizacji ustala normy dla pewnych, acz­kolwiek nie dla wszystkich, transakcji rządo­wych. Poza tym jego kompetencje mają tylko charakter doradczy. Nadto, prawdopodobnie częściowo ze względu na brak funduszów, na­wet w tych dziedzinach, gdzie Biuro prowadzi swe operacje, jego działalność jest niestety maksymalnie ograniczona.Normy techniczne stanowią ekonomiczną ko­nieczność. Jeśli mają one obowiązywać, to po­winien o nich decydować demokratycznie wy­brany trybunał obywatelski, nie zaś jedno pry­watne przedsiębiorstwo, tylko dlatego, że zaj­muje ono wyjątkową, wiodącą pozycję, ani też porozumiewające się ze sobą grupy prywatnych firm. To ostatnie zakrawa na spisek, mający na celu ograniczenie swobody handlu i może być niewątpliwie bezprawne. W związku z tym po­żądane jest uznanie dalszej reguły komputero­wej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!