NORMY TECHNICZNE

Ponadto, normy techniczne nie­uchronnie ograniczają różnice, które mogłyby spowodować konkurencję między systemami in­formatycznymi. Jeśli wszystkie opracowania komputerowe (spośród których najbardziej do­niosłe są dziś przeważnie typu software) będą identyczne, „entuzjazm przemysłu” może ulec osłabieniu, co doprowadziłoby do ograniczenia rynku. Użytkownicy systemów komputerowych w handlu detalicznym, podobnie jak w dziedzi­nie bankowości, pragną mieć jakąś przewagę nad swymi konkurentami, nie chcą być podob­ni do innych we wszystkich dziedzinach, poza sytuacjami, gdzie główną rolę odgrywa koszt operacji. Tworząc normy techniczne można jednak po­zwalać na pewne różnice w konstrukcji kompu­terów. Można np. pozostawić „wolną rękę” w zastosowaniu w nich półprzewodników. Ponad­to normy techniczne powinny być wprowadza­ne stopniowo tak, aby były możliwe do pogo­dzenia z poprzednimi standardami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!