NORMY TECHNICZNE

Komputerowe normy techniczne powinny być ustalone przez sprawiedliwie wybrane i reprezentatywne organizacje społeczne tak, aby maksymal­nie popierać racjonalne współdziałanie między systemami informatycznymi oraz jednostkami gospodarczymi, bez nieuza­sadnionego hamowania rozwoju technolo­gicznego. Dokładnie w taki sposób, w jaki właściwe normy techniczne mogłyby rozwiązać problem skomputeryzowanego marketingu (POS), wczes­ne docenienie zagadnienia marketingu produkcji ubocznej oraz energiczne ściganie naruszeń za­sad prawa antytrustowego przez Federalną Ko­misję Handlową i Wydział Antytrustowy Mini­sterstwa Sprawiedliwości, jak również przez inne instytucje o podobnym typie jurysdykcji (np. FRB, FHLBB i urząd Comptrollera), spra­wowałyby kontrolę, a być może doprowadziłyby także do wyeliminowania tego problemu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!